Παρασκευή, 3 Απριλίου 2009

via sibilla - σίβυλλα by σίβυλλα on 4/2/09

Η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική αστυνομία, οι έλληνες δικαστές, ποιων εντολές εκτελούν;
Είναι όλοι τους προσκηνημένοι στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ;
Il sport unisce, isrele uccide - يتلاقى الرياضة, [إيسرل] قتل
Le sport se joint, des mises à mort d'isrele - El deporte ensambla, las matanzas del isrele
Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΣΚΟΤΩΝΕΙ
This is their democracy! They made that they could appear the protests for their Nazi murderers of Gaza!
Questa è la loro democrazia! Hanno fatto di tutto per non far veder le protestre contro gli assassini nazisti di Gaza!
* χρησιμοποιήσαμε φωτογραφίες από το "ΚΟΕ Κρήτης"

Δεν υπάρχουν σχόλια: